Place budowy

Teren budowy to obszar wysokiego ryzyka kradzieży i zniszczeń. Zabezpieczenie placu budowy jest obecnie koniecznością. Kradzieże oraz akty wandalizmu to niestety zdarzenia powszechne, generujące każdego roku dodatkowe koszty.

 

CHRONIMY BUDOWY

Ochrona placów budowy

Szkody spowodowane włamaniem, kradzieżą i aktami wandalizmu, to nie tylko bezpośrednie straty materialne, takie jak np. skradziona miedź, przewody elektryczne, sprzęt lub zniszczone ogrodzenia i zamki. To także brak możliwości realizacji zadań, zarówno przez pracowników, jak i podwykonawców. Przestoje w pracy skutkują przekraczaniem ustalonych terminów realizacji określonych zleceń i w konsekwencji generują kolejne straty związane z koniecznością zapłaty np. kar umownych.

 
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ iMONITORING MSU?
 
  • MSU GROUP posiada 76 lat doświadczenia na rynku ochrony mienia
  • iTOWER to zdalna kontrola i monitoring w trudno dostępnych obszarach
  • Oszczędność czasu i pieniędzy przy planowaniu i realizacji inwestycji
  • Obniżenie kosztów o 75% w porównaniu z ochroną tradycyjną
  • Gotowość do pracy natychmiast po dostarczeniu  wieży z 24-godzinnym wsparciem Centrum Monitoringu MSU
  • Detektor ruchu, nagłośnienie ostrzegawcze, 4 kamery obejmujące obszar  360 stopni, 7 metrowy maszt
  • Aplikacja Inwestora umożliwiająca Klientowi podgląd terenu chronionego w czasie rzeczywistym