Składy towaru

iTOWER to szybkie i skuteczne zabezpieczenie placu czy magazynu z towarem.

 

CHRONIMY SKŁADY TOWAROWE

Ochrona składów towarów

Zabezpiecz swój sprzęt, infrastrukturę, magazyny – gdziekolwiek się znajdują.  

Nowoczesne magazyny  budowane z myślą o optymalizacji ilości i jakości składowania towarów, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą. Przestoje w pracy skutkują przekraczaniem ustalonych terminów realizacji określonych zleceń i w konsekwencji generują kolejne straty związane z koniecznością zapłaty np. kar umownych. 

 
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ iMONITORING MSU?
 
  • MSU GROUP posiada 76 lat doświadczenia na rynku ochrony mienia
  • iTOWER to zdalna kontrola i monitoring w trudno dostępnych obszarach
  • Oszczędność czasu i pieniędzy przy planowaniu i realizacji inwestycji
  • Obniżenie kosztów o 75% w porównaniu z ochroną tradycyjną
  • Gotowość do pracy natychmiast po dostarczeniu  wieży z 24-godzinnym wsparciem Centrum Monitoringu MSU
  • Detektor ruchu, nagłośnienie ostrzegawcze, 4 kamery obejmujące obszar  360 stopni, 7 metrowy maszt.
  • aplikacja Inwestora umożliwiająca Klientowi podgląd terenu chronionego w czasie rzeczywistym